Hvad er grupperådet?


En spejdergruppe kan kun eksistere hvis der er et grupperåd. Grupperådet består af forældre og enhedslederne. Grupperådet har vedtaget, at det ikke er nødvendigt, at have børn i gruppen, for at være medlem. Grupperådet fastsætter kontingent, som så skal vedtages på årsmødet.

Grupperådsformand vælges af forældre-repræsentanter i grupperådet. Kassereren behøver ikke at have børn i gruppen.

Grupperådet vælges for en periode af 2 år. Dette sker på det årlige gruppemøde i februar måned. Grupperådet tegnes af grupperådsformand - gruppekasserer og gruppeleder i forening.

Der holdes ca. 5 møder på et år, i B&U Huset, normalt mellem kl. 19.00 og 21.00.

Grupperådet & Bagmandspatruljen, arrangerer årligt en Julebazar samt hjælper Sundkirkekredsen med afholdelse af en årlig sommerfest. Dette er ikke muligt uden hjælp fra spejderlederne, spejderne og spejderforældrene.

Det at være med i grupperådet er ikke en uoverkommelig opgave, tværtimod giver det den glæde, at have indflydelse på spejdernes aktiviteter. Som medlem af grupperådet, er man ikke tvunget til at deltage i sommerlejre eller lignende, men velkommen til at give en hånd med.

Grupperådet samarbejder med Bagmandspatruljen for at give vore spejdere, de optimale betingelser.

Grupperådsformand:
Britt Simonsen

Næstformand:
Maria Hansen

Kasserer:
Helle Larsen

Øvrige medlemmer:
Rita Hansen - Lars Wollesen
Helle Larsen - Christian Sunke  
Dorte Stefaniuk - Marianne Sunke 

Spejderpræst: Hanne Lundsgaard